Love

כמה מילים על ארגון אוצרי

ארגון אוצרי הוקם בתחילת שנת 2020 ומנוהל על ידי רחמים לוי מקריית שמונה. הארגון מסייע למשפחות נזקקות ובני נוער בסיכון בכל רחבי הארץ.

הארגון מקושר לעמותות ברמה הארצית כדוגמת עמותת על"ם, בית השאנטי, הילה לנוער בסיכון ומשתף אתם פעולה כדי לסייע ולעזור ככל הניתן לאלו הצריכים תמיכה מכל סוג שהוא. 

ביג אלקטריק.JPG
%D7%91%D7%99%D7%92%20%D7%90%D7%9C%D7%A7%

תורמים ומקבלים בחזרה

תרומה היא דרך נפלאה לקחת חלק בשיפור פני החברה, לעשות משהו טוב למען הכלל מבלי לצפות לתמורה ולחזק את החוסן של כולנו. 

לצד זאת, אנו מכירים טובה לתורמים הלוקחים חלק בפעילות שלנו וכאות הערכה על התרומה והרוח ההתנדבותית אנו מעניקים  גם לכם בחזרה.

 

בשיתוף פעולה מיוחד במינו עם רשת החשמל ביג אלקטריק- כל תורם (מעל סכום של 300 ש"ח) יקבל 10% חזרה מסכום התרומה לקנייה בעשרות סניפי הרשת בכל רחבי הארץ. 

אנו מודים להנהלת ביג אלקטריק ומעריכים את תרומתה הנדיבה עבור הארגון, עבורכם התורמים, עבור בני הנוער והמשפחות הנזקקות.